Human Centric Lighting

Goed slapen is een van de voorwaarden voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Bij mensen met dementie komen slaapproblemen veel voor. Door mensen met dementie overdag meer te stimuleren om actief te blijven, kunnen slaapproblemen ’s nachts mogelijk verminderen. Wij vroegen ons daarom af of het prikkelen van de zintuigen een positief effect heeft op slaap- en slaapritmeproblemen bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Kan nachtelijke onrust en slaperigheid overdag worden verminderd bij mensen met matige tot ernstige dementie door bijvoorbeeld massage, aroma, muziek of lichttherapie?

Binnen Atlant hebben we hier al wel ideeën over evenals ervaringen en voorbeelden uit de praktijk over wat wel en niet werkt. Echter is dit wetenschappelijk gezien nog niet zo duidelijk onderbouwd, omdat er heel veel verschillende onderzoeken wereldwijd zijn uitgevoerd waarin verschillende en soms tegenstrijdige resultaten zijn gevonden.

Angela Prins, Promovenda, heeft samen met andere onderzoekers van de VU in Amsterdam, alle tussen 1992 en 2019 uitgevoerde onderzoeken die gaan over zintuigprikkels en slaap bij mensen met dementie in het verpleeghuis op een systematische manier verzameld en samengevat. Haar voorzichtige conclusie was dat interventies die gericht zijn op het visuele en tastsysteem (licht therapie, massage therapie, acupunctuur en dagactiviteiten met dieren) bijdroegen aan een langere slaapduur, beter doorslapen gedurende de nacht en minder nachtelijke onrust. Slaperigheid overdag en slaapritmeproblemen (zoals een omgekeerd dag-nachtritme of geen duidelijk dag-nachtritme) konden alleen verbeterd worden met lichttherapie. Dit onderstreept het belang voor het blijven prikkelen van de zintuigen bij mensen met matige tot ernstige dementie op onze afdelingen.

Dit en meer onderzoeken wij bij Atlant verder met de studies ‘Wonen in het Groen’ en ‘Effect van verlichting’ met als doel deze bevindingen uit te breiden met nieuwe inzichten zodat we de dementiezorg verder kunnen blijven ontwikkelen.

You may also like