Subsidie duurzame verlichting

Via de EIA kunt u 55.5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; EIA levert u ongeveer 13,5% voordeel op.

Subsidie

Energie-investeringsaftrek (EIA) – financieel voordeel in 2017
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. RVO.nl en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Let op: sinds 13 mei 2015 is EIA niet meer aan te vragen voor retrofit LED producten (interne driver). EIA kan nog wel worden aangevraagd voor nieuwe armaturen of LED TL PRO. Er is een uitzondering gemaakt voor LED TL PRO omdat dit valt onder een ‘armatuurmodule’.
Hieronder vindt u de links van het EIA:

LED geïntegreerde armaturen

LED buizen

Budget

Het budget voor 2017 is € 166 miljoen aan fiscaal voordeel. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op onze website gecommuniceerd.

EIA en andere stimuleringsregelingen

Voor energiebesparende maatregelen zijn additionele stimuleringsregelingen opgezet. Soms kunt u van meerdere regelingen tegelijk gebruikmaken.

Hoeveel EIA kunt u krijgen?

Via de EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 13,5% van de goedgekeurde investeringskosten.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. U vindt ze in de Energielijst.

Wetgeving en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is slechts een samenvatting van de officiële regelingen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Spectrus Licht & Advies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg in geval van onduidelijkheid altijd de tekst van de Wet inkomstenbelasting, de Wet op de vennootschapsbelasting en de Uitvoeringsregeling Energie-investeringsaftrek.

EIA en andere stimuleringsregelingen

Voor energiebesparende maatregelen zijn additionele stimuleringsregelingen opgezet. Soms kunt u van meerdere regelingen tegelijk gebruikmaken. Neem voor meer informatie over de combinatie van deze regelingen bij LED en TL verlichting contact op met onze adviseurs.

Kies de juiste verlichtingsoplossing voor uw situatie

Verlichting is maatwerk, uw situatie is uniek. Onze adviseurs zijn betrokken en bekend met de markt. Zij staan u graag te woord voor een persoonlijk advies of vragen over TL- en LED verlichting.

Volg ons

ONZE NIEUWSBRIEF